Kilka słów o badaniu histopatologicznym

Zakład patomorfologii Płoty

Jak podaje definicja, badanie histopatologiczne liczy na analizie pod mikroskopem materiału pobranego z pacjenta, w sensu oceny charakteru procesu chorobowego. Taki fragment materiału pobierany jest przeważnie w trakcie operacji lub przed zabiegiem poprzez biopsję.